Seznam učebnic

Předběžný seznam učebnic pro 1. ročníky

Obor: Kuchař číšník pro pohostinství
Český jazyk
- Český jazyk pro odborná učiliště - nakl. Septima
                   - Český jazyk pro 1.-3. ročník odborných učilišť - PRACOVNÍ SEŠIT 1 - mluvnice, nakl. Septima
                   - český jazyk pro 1.-3. ročník odborných učilišť - PRACOVNÍ SEŠIT 2 - sloh, nakl. Septima
Anglický jazyk - kupuje žák: "ENTERPRISE BEGINNER 1", COURSEBOOK
Občanská nauka - /
Matematika - zajistí škola "Matematika pro učební obory SOU"
Základy přírodních věd - zajistí škola (Ekologie, Fyzika, Chemie - pro SOU)
Společenská výchova - zapůjčuje škola "Základy společenského chování"
Inf.a kom. technologie - /
Ekonomika - zajistí škola "Ekonomika pro SOU"-ISEN 20-7168-728-6
Technologie - zapůjčuje škola "Technologie I.,II.,III.,IV.", "Potraviny a výživa I.,II.,III.,IV"
Stolničení - kupuje žák, objedná škola "Stolničení"
Potraviny a výživa - zapůjčuje škola "Potraviny a výživa I.,II.,III.,IV."
Administrativa - /
Odb. výcvik - kupuje žák, objednává škola "Receptury teplých pokrmů"


Obor: Automechanik
Český jazyk - Český jazyk pro odborná učiliště, nakl. Septima
                   - Český jazyk pro 1.-3. ročník odborných učilišť - PRACOVNÍ SEŠIT 1 - mluvnice, nakl. Septima
                   - Český jazyk pro 1.-3. ročník odborných učilišť - PRACOVNÍ SEŠIT 2 - sloh, nakl. Septima
Anglický jazyk - kupuje žák: "ENTERPRISE BEGINNER 1", COURSEBOOK
Občanská nauka - /
Matematika - zajistí škola "Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU" Calda
Fyzika - zapůjčuje škola "Fyzika pro SOU" díl A,B
Základy ekologie - /
Technické kreslení - zprostředkuje škola "Technické kreslení" ing.Leinveber
Strojírenská technologie - zapůjčuje škola "Strojírenská technologie I-III"- Dr. Otakar Bóthe
Strojnictví - zapůjčuje škola "Strojnictví I" - Holoubek
Automobily - žák kupuje do všech ročníků, objedná škola (sleva) "Automobily I.,II,.,III.,IV."
Opr. a Diagnostika - zapůjčuje škola


Obor: Opravář zem. strojů
Český jazyk - Český jazyk pro odborná učiliště, nakl. Septima
                   - Český jazyk pro 1.-3. ročník odborných učilišť - PRACOVNÍ SEŠIT 1 - mluvnice, nakl. Septima
                   - Český jazyk pro 1.-3. ročník odborných učilišť - PRACOVNÍ SEŠIT 2 - sloh, nakl. Septima
Anglický jazyk - kupuje žák: "ENTERPRISE BEGINNER 1", COURSEBOOK
Občanská nauka - /
Matematika - zajistí škola "Matematika pro dvouleté a tříleté učební obory SOU" Calda
Fyzika - zapůjčuje škola "Fyzika pro SOU" díl A,B
Základy automatizace - /
Technické kreslení - zprostředkuje škola "Technické kreslení" ing.Leinveber
Strojírenská technologie - zapůjčuje škola "Strojírenská technologie I-III"- Dr. Otakar Bóthe
Strojnictví - zapůjčuje škola "Strojnictví I" - Holoubek
Technologie - zapůjčuje škola "Technologie ručního zpracování kovu" -Švagr, Vojtík

Obor: Dopravní prostředky
Český jazyk
- zajistí škola
Anglický jazyk - zajistí škola
1.S, 2.S - "Maturita Solutions Elementary" - student's book, worbook
3.S, 4.S - "Maturita Solutions Pre - Intermediate" - student's book, worbook
Občanská nauka - zajistí škola "Spol. vědy v kostce"
Dějepis - zajistí škola "Dějepis pro střední školy"
Matematika - zajistí škola "Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nást. studium" -
                    Hudcová, Kubičíková (Prometheus)
Fyzika - zajistí škola
Práce s počítačem - zajistí škola "Informatika a výp. technika pro střední školy"
                          - Praktická učebnice 1,2, Teotretická učebnice, nakl. Computerpres
Technické kreslení - zprostředkuje škola "Technické kreslení" Ing. Jan Leinveber, Josef Švercl
Strijírenská technologie - zajistí škola "Str. technologie I,II,III,IV" -Bóthe, Hradličková
                                    (Sobotales)
Mechanika - zajistí škola
Automobily + elektrotechnika - žák kupuje celou sadu pro všechny ročníky studia. AUTOMOBILY - I. II. III. IV.
                                             ELEKTROTECHNIKA  - I. II.    Škola objednává se slevou.

Obor: Podnikání (dálkové studium)
Právo - učebnice "Právo pro střední školu", autor: Radovan Ryska, Monika Puškinová. Nákl. Eduko Praha 2013