Projekt z ROP

Název projektu :                   Modernizace výuky SOŠ a SOU Jablunkov

Registrační číslo projektu            CZ.1.10/2.1.00/06.00373


Integrovaná Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb, Školní 416, příspěvková organizace podala v roce 2008 žádost o podporu do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 https://www.rr-moravskoslez sko.cz, Prioritní osa:.2. Podpora prosperity regionu: 2.1. Infrastruktura veřejných služeb: dílčí oblast podpory: 2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání pro projekt „Modernizace výuky SOŠ a SOU Jablunkov“. Žádost o podporu byla v roce 2009 schválená a projekt byl úspěšně zahájen.

Projekt navazuje na komplexní rekonstrukci dílen, která je v současné době realizována za podpory Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v rámci kterého proběhnou stavební práce.
Obsahem projektu je vybavení rekonstruovaných dílen stroji a zařízeními. Projekt řeší vybavení dílen (pracovišť odborné praxe stroji a zařízením).

Je rozdělen do tří základních tématických okruhů:
- dílny kovoobrábění – 2 dílny rukodělné, 1 dílna strojního obrábění, 1 přípravna materiálu a     práce  s plechem,  1 svařovna, 1 dílna kování a opravy strojů     
- dílny oprav motorových vozidel – 3 dílny
- odborná učebna s didaktickou technikou
Hlavní cíl projektu:  modernizace pracovišť odborné praxe, která odpovídá současným trendům vývoje trhu práce s využitím moderních výukových metod.

Dílčí cíle:
- podpora zkvalitnění praktické výuky
- odstranění technických a bezpečnostních vad
- rozšíření metod výuky pro pedagogy
- zlepšení funkčnosti budovy dílen

Předpokládané ukončení projektu – září 2010.

Žadatel a realizátor projektu: Střední odborná škola a střední odborné učiliště podnikání a služeb, Školní 416, příspěvková organizace – www.sos.jablun kov.cz

 
Financování:
Celkové náklady projektu: 5 192 939,- Kč, vlastní vklad: 479 093,-Kč (vlastní spolufinancování způsobilých výdajů 382 204,- Kč)

Slavnostní otevření   video