Projekt "Ready, Steady, Go!"

1. 10. 2018 jsme zahájili práci na projektu „Ready, Steady, Go!“ (2018-1-CZ01-KA202-048161),
který je hrazen z grantu EU v rámci programu Erasmus + KA2: Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe.

Tento projekt je zaměřen na zvýšení odborných kompetencí žáků s cílem prohloubit jejich znalosti v oblasti elektro mobility, dále na zlepšení jejich komunikativních dovedností v anglickém jazyce a na výměnu zkušeností při vzájemné spolupráci se školami z Polska, Řecka a Rumunska.
 
 
První mezinárodní projektové setkání RSG

Ve dnech od 23.10 do 25.10.2018  v rámci projektu „Ready, Steady, Go!” proběhne  v naší škole mezinárodní projektové setkání s partnerskými školami z Polska, Rumunska a Řecka . 

obrazek.png

Spolufinancováno z prostředků EU Programu Erasmus +