Organizace školního roku 2018/2019

 

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2018.
 

1. ročníky tříletých učebních oborů         8.00 hodin – budova školy - Školní 416 - AULA

2., 3. a 4. ročníky učeb. a stud. oborů                9.00 hodin – tělocvična školy, Školní 416

1. ročník 1,5 letého oboru (automechanik - řidič profesionál) - 10.00 hodin - budova školy - Školní 416 - AULA

 

Pozvánka k zápisu do 2., 3., a 4.  ročníku

Zápis do školního roku 2018/2019 pro 2. 3. a 4. ročníku denního studia  se uskuteční v pondělí 3.9.2018 v 9.00 hodin na školním hřišti, ulice Školní 416.

Po slavnostním zahájení a zápisu bude následovat přesun s třídními učiteli do učeben, kde budete seznámení s organizací školního roku, žáci budou mít možnost si objednat a uhradit obědy.

Schválený příspěvek do SRPŠ pro školní rok 2018/2019 činí 300,- Kč, bude vybírán při zápisu dne 3.9.2018.

Na webových stránkách školy (www.sos.jablunkov.cz). budou případně zveřejňovány další aktuality. 

 


Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na  pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.
Vyučování začne v čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 18.2. - 24.2.2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna a pátek 19 dubna 2019.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. července 2019 do neděle 1. září 2019.
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.