Organizace školního roku 2017/2018

 

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017.
 

1. ročníky učebních oborů         8.00 hodin – budova školy - Školní 416 - AULA

2., 3. a 4. ročníky učeb. a stud. oborů                9.00 hodin – školní hřiště, Školní 416

1. ročník 1,5 letého oboru (automechanik - řidič profesionál) - 10.00 hodin - budova školy - Školní 416 - AULA

3.  ročník dálkového nástavbového studia    14.00 hodin – budova školy - Aula

 

Pozvánka k zápisu do 2., 3., a 4.  ročníku

Zápis do školního roku 2017/2018 pro 2. 3. a 4. ročníku denního studia  se uskuteční v pondělí 4.9.2017 v 9.00 hodin na školním hřišti, ulice Školní 416.

Po slavnostním zahájení a zápisu bude následovat přesun s třídními učiteli do učeben, kde budete seznámení s organizací školního roku, žáci budou mít možnost si objednat a uhradit obědy.

Schválený příspěvek do SRPŠ pro školní rok 2017/2018 činí 300,- Kč, bude vybírán při zápisu dne 4.9.2017.

Na webových stránkách školy (www.sos.jablunkov.cz). budou případně zveřejňovány další aktuality. 

 


Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v středu 31. ledna 2018.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na  čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v  úterý 2. ledna 2018.
Vyučování začne v středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny na 12.2. - 18.2.2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29 března a pátek 30 března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31 srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.