Studijní obory

  23-45-M/01 - Dopravní prostředky                                                                             

  • studium denní
  • délka studia: 4 roky
  • absolventi ZŠ             video - clip
  • studijní obor
     
Charakteristika oboru:

Toto zaměření je orientováno na silniční dopravu, zejména na provozně ekonomické činnosti ve veřejné i neveřejné silniční dopravě, včetně dopravy městské i příměstské. Důraz je kladen na organizaci silniční dopravy a provoz vozidel, na přepravu a manipulaci se zbožím a jeho skladování. Student získá rozsáhlé znalosti z legislativy, která se týká silniční dopravy, včetně všech potřebných administrativních činností. Uplatnění absolventů je v oblasti technicko-hospodářských a administrativních funkcích provozu organizace, obchodně-ekonomických činnostech, informatice, marketingu (např. dispečer osobní a nákladní dopravy, technik silniční dopravy, akviziční pracovník,odborný referent dopravního úřadu) a v neposlední řadě vnitropodniková logistika.
 

Příprava pro moderní automobilní průmysl - blok Autoakademie: štíhlá výroba, projektové řízení, vedení lidí, logistika výroby, inovace ve výrobě, řízení jakosti.

 

Po absolvování tradičních předmětů jako mechanika, strojírenská technologie, části strojů a mechanismy a elektrotechnika, získají žáci v předmětech silniční vozidla, opravy a údržba vozidel, kontrola a měření, automatizace, atp. finální znalosti v oblasti konstrukce provozu a technologie automobilů tak, aby se uplatnili u kterékoliv organizace, která se zabývá vývojem a konstrukcí automobilů, jejich výrobou a opravami. Žáci v průběhu studia získají řidičské oprávnění skupiny B a C. Mohou se uplatnit i jako prodejci automobilů a automobilového příslušenství. Počty hodin výuky cizích jazyků vytvářejí předpoklady také pro zaměstnání u cizích firem.

 
Úspěšní absolventi studia v oborech ukončených maturitní zkouškou obdrží společně
s vysvědčením EUROPASS - dodatek k osvědčení v anglickém jazyce.
Tento doklad potvrzuje, že jeho majitel ukončil studium v daném oboru. Doklad je platný ve všech státech EU.