Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2017/2018

P o d z i m n í    o b d o b í     2018

Společná část maturitní zkoušky 

Didaktické testy a písemné práce:          3.9.2018 - 7.9.2018
Ústní maturitní zkouška:                         12.9.2018

                                      

Profilová část maturitní zkoušky :

Písemná maturitní zkouška:  10.9.2018

Ústní maturitní zkouška + obhajoba:  12.9.2018
   

Kalendáře maturitních zkoušek: Nová maturita