Výchovný poradce

Konzultační hodiny výchovného poradce pro rodiče, žáky a učitele ve školním roce 2016/2017

Sudý týden: 
Středa           13:30 - 14:30  -  Výchovná komise  


Lichý týden:

Úterý              10:30 - 11:30
Čtvrtek           13:30 - 14:30  -  Výchovná komise
           

vých. poradce: Mgr. Miluše Bieleszová    tel: 558 341 949                                                                                                                                                                                                  miluse.bieleszova@atlas.cz