Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2016/2017

Podzimní období 2017

 

Společná část maturitní zkoušky :

Didaktické testy a písemné práce        4.9. – 8.9. 2017 

Ústní maturitní zkouška         15.9.2017
                                                            

Profilová část maturitní zkoušky :

Písemná maturitní zkouška      11.9.2017

Ústní maturitní zkouška + obhajoba     15.9.2017

 

 

Kalendáře maturitních zkoušek: CERMAT   MŠTV