Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2016/2017

Společná část maturitní zkoušky :

Didaktické testy a písemné práce        2. 5. – 15. 5. 2017        

Písemná práce z českého jazyka          11. 4.  2017


Ústní maturitní zkouška         
4.S    -        16. 5. -  17. 5. 2017
3.D    -        18. 5. – 19. 5. 2017
                                                            

Profilová část maturitní zkoušky :

Písemná maturitní zkouška  
4. S  (SV, ME)              24. 4. 2017
3. D  (Ú)                       24. 4. 2017

Ústní maturitní zkouška + obhajoba  
4.S    -        16. 5. – 17. 5. 2017 
3.D    -        18. 5. – 19. 5. 2017

Kalendáře maturitních zkoušek: CERMAT   MŠTV

 

Harmonogram ústní maturitní zkoušky

Třída :   4.S  -  2345M/01  Dopravní  prostředky                         

Datum :   ú t e r ý      16. 5. 2017 

Časový rozvrh :    7.35   -   7.50      Slavnostní  zahájení ústní maturitní zkoušky

Předmět                  jmenný seznam                  příprava                        ústní maturitní zkouška

Obhajoba maturitní práce

                     1.        Brózda Roman                   7.55 -  8.00                             8.00 -  8.15

                     2.        Kawulok David                   8.10 -  8.15                             8.15 -  8.30

                     3.        Kočálka Jiří                        8.25 -  8.30                             8.30 -  8.45

                     4.        Macura Petr                       8.40  - 8.45                             8.45 -  9.00

                     5.        Nowaková Marie                 8.55  - 9.00                             9.00 -  9.15

                     6.        Svancár Patrik                    9.10  - 9.15                             9.15 -  9.30

                     7.        Chlup Jindřich                     9.25  - 9.30                             9.30 -  9.45

               

ČJ                1.         Brózda Roman                     9.25  -    9.45                         9.45  -  10.00

                     2.        Kawulok David                     9.45   -  10.05                        10.05 – 10.20

                     3.        Kočálka Jiří                         10.05   - 10.25                        10.25 – 10.40

                     4.        Macura Petr                        10.25   - 10.45                        10.45 – 11.00

                     5.        Nowaková Marie                  10.45  -  11.05                        11.05 -  11.20

                     6.        Svancár Patrik                     11.05  -  11.25                        11.25  - 11.40

 

VL                 1.       Brózda Roman                     11.30  - 11.45                          11.45 – 12.00

                     2.        Kawulok David                     11.45  - 12.00                         12.00 – 12.15                             

                     3.       Kočálka Jiří                          12.00  - 12.15                         12.15 -  12.30                             

                     4.       Macura Petr                         12.15  - 12.30                         12.30  - 12.45

                     5.        Nowaková Marie                  12.30  - 12.45                         12.45  - 13.00        

                     6.        Svancár Patrik                     12.45  - 13.00                         13.00  - 13.15

                     7.        Chlup Jindřich                     13.00  - 13.15                         13.15  - 13.30

                                     

AJ                 1.        Brózda Roman                     13.10  - 13.30                         13.30  - 13.45                            

                     2.       Kawulok David                      13.30  - 13.50                         13.50  - 14.05  

                     3.       Kočálka Jiří                          13.50  - 14.10                         14.10  - 14.25

                     4.        Macura Petr                        14.10  - 14.30                         14.30  - 14.45

                     5.        Nowaková Marie                  14.30  - 14.50                         14.50  - 15.05

                                                   Vyhodnocení :            15.05  -  15.20

 

 

Třída :      3.D       6441L/524  - Podnikání             

Datum :   č t v r t e k    18. 5. 2017  -   o d p o l e d n e

Časový rozvrh :    12.30   -   12.40      Slavnostní zahájení ústní maturitní zkoušky

 

Předmět                   jmenný seznam                      příprava                       ústní maturitní zkouška

ČJ                  1.        Krupka Radek                     12.40 – 13.00                         13.00 – 13.15              

                     2.       Labudková Zuzana                13.00 – 13.20                         13.20 – 13.35

                     3.        Tichánková Jana                 13.20 – 13.40                         13.40 – 13.55

                     4.        Bartulec Dominik                 13.40 -  14.00                         14.00 -  14.15

                                    

obhajoba maturitní práce

                     1.        Krupka Radek                       14.10 – 14.15                        14.15 – 14.3

                     2.       Labudková Zuzana                 14.25 – 14.30                        14.30 – 14.45

                     3.        Tichánková Jana                  14.40 – 14.45                         14.45 – 15.00

                              

RJ                 1.        Krupka Radek                       14.40 – 15.00                         15.00 – 15.15

                     2.        Labudková Zuzana                15.00 – 15.20                         15.20 – 15.35

                     3.        Tichánková Jana                  15.20 – 15.40                         15.40 – 15.55

 

EK                1.        Krupka Radek                       15.45 -  16.00                         16.00 -  16.15

                     2.        Labudková Zuzana                16.00 -  16.15                         16.15 -  16.30

                     3.        Tichánková Jana                   16.15 -  16.30                         16.30 -  16.45

                                                         Vyhodnocení :                      16.45 – 17.00

 

 

 

Třída :     3.D           6441L/524  -  Podnikání             

Datum :   p á t e k      19. 5. 2017 

Časový rozvrh :    7.35   -   7.50                          Slavnostní zahájení ústní maturitní zkoušky

Předmět                    jmenný seznam                      příprava                       ústní maturitní zkouška

Obhajoba maturitní práce

                     1.        Holexová Jana                     7.55  - 8.00                             8.00 – 8.15

                     2.        Kantorová Monika                 8.10 -  8.15                            8.15 – 8.30

                     3.        Mucha Jakub                        8.25  - 8.30                            8.30 – 8.45

                     4.        Bončková Andrea                  8.40  - 8.45                            8.45 – 9.00

                     5.        Rusnoková Nikola                  8.55  - 9.00                            9.00 -  9.15

 

 

ČJ                 1.        Holexová Jana                     8.55  -   9.15                           9.15  -  9.30

                     2.        Kantorová Monika                9.15  -   9.35                           9.35 -   9.50

                     3.        Mucha Jakub                       9.35  -   9.55                           9.55 -  10.10

                     4.        Bončková Andrea                 9.55 -  10.15                           10.15  - 10.30

                     5.        Rusnoková Nikola                 10.15 -  10.35                         10.35  - 10.50

 

E                   1.       Holexová Jana                      10.35  – 10.50                        10.50  -  11.05

                     2.        Kantorová Monika                10.50  – 11.05                        11.05  -  11.20

                     3.        Mucha Jakub                        11.05  – 11.20                        11.20  -  11.35

                     4.       Bončková Andrea                  11.20  – 11.35                        11.35  -  11.50

                     5.        Rusnoková Nikola                 11.35  -  11.50                        11.50  -  12.05

 

AJ                 1.        Holexová Jana                     11.45 – 12.05                         12.05 -  12.20

                     2.        Kantorová Monika                12.05 – 12.25                         12.25  - 12.40                              

                     3.       Mucha Jakub                        12.25 – 12.45                         12.45 -  13.00

                     4.       Bončková Andrea                  12.45 -  13.05                         13.05 -  13.20

         5.       Rusnoková Nikola                  13.05 -  13.25                         13.25 -  13.40

                                                          Vyhodnocení :                     13.40 – 13.55