Termíny mat. zkoušek ve školním roce 2016/2017

Společná část maturitní zkoušky :

Didaktické testy a písemné práce        2. 5. – 15. 5. 2017        

Písemná práce z českého jazyka          11. 4.  2017


Ústní maturitní zkouška         
4.S    -        16. 5. -  17. 5. 2017
3.D    -        18. 5. – 19. 5. 2017
                                                            

Profilová část maturitní zkoušky :

Písemná maturitní zkouška  
4. S  (SV, ME)              24. 4. 2017
3. D  (Ú)                       24. 4. 2017

Ústní maturitní zkouška + obhajoba  
4.S    -        16. 5. – 17. 5. 2017 
3.D    -        18. 5. – 19. 5. 2017